Kerk van de Nazarener Zaanstad

Kerk van de Nazarener Zaanstad

Over ons

Visie

Samen getuigen van Jezus Christus.

In onze vieringen leggen wij nadruk op de onderlinge verbondenheid én onze verbondenheid met Jezus Christus, die het hoofd van de gemeente is.

In het najaar van 2022 zijn we met elkaar op weg gegaan om de onderlinge verbondenheid met elkaar te versterken. Wij hebben het verlangen een veilige en welkome geloofsgemeenschap te worden. Wij zien dat als prioriteit om de opdracht van Jezus te gehoorzamen in Hem te blijven en elkaar lief te hebben (Johannes 15).

We zijn onderweg. Dat betekent dat we met vallen opstaan uitproberen hoe wij meer in verbinding

met elkaar kunnen zijn. Bovenal zoeken wij hoe we het gesprek over geloven met elkaar levend
houden om elkaar aan te moedigen getuigen te zijn van het evangelie van Jezus Christus

Wereldwijde kerk

Wij maken deel uit van het Nederlandse district en van de wereldwijde kerk van de Nazarener.

https://kvdn.nl/
https://www.eurasiaregion.org/
https://nazarene.org/

Organisatie

Staf
Wij hebben momenteel 1 predikant die voor 0.7 FTE werkzaam is in onze gemeente. Wilma Holleman heeft de gemeente 10 jaar gediend en zal per 1 december 2023 afscheid nemen van de gemeente.

Kerkenraad
De kerkenraad bestaat uit 3 leden. De kerkenraad is samen met de predikant verantwoordelijk voor
visie en beleid.

Activiteiten

NJI (Nazarener Jeugd Internationaal)
Elke vrijdagavond komen tieners samen vanaf 12 jaar. Er zijn gespreksgroepen ingedeeld naar leeftijd voor geloofsgroei. Activiteiten met het doel vriendschappen te ontwikkelen en een “eigen thuis” te hebben in de kerk.

Zondagsschool
Tijdens de diensten op zondagmorgen is er voor de kinderen een eigen programma waar onderwijs wordt geboden aan de hand van het programma Biblebasics van het NBG.

Kidpraise
Een paar maal per jaar is er kidspraise op zondagmorgen. Een programma waarbij kinderen samen zingen, muziek maken en creatief bezig zijn.

Seniorenlunch
Elke maand is er een senioren lunch voor een samen zijn van mensen vanaf 70 jaar.

Zending
We vinden het heel belangrijk om uit te reiken naar de wereld in nood. Er is een zendingsraad (NMI) die projecten opzet en de gemeente aanspoort te geven aan fondsen. We zamelen geld in voor het Wereld Evangelisatie Fonds (ondersteuning van zendelingen), voor het albastenfonds (financiële ondersteuning voor bouwprojecten) en voor specifieke nood bij
aardbevingen, overstromingen of vluchtelingen.

Ook willen wij plaatselijk een hand uitreiken om mensen te ondersteunen. Elke eerste donderdag van de maand is er Warm Onthaal. Er wordt een gratis warme maaltijd aangeboden.

Creatief groep
Elke dinsdagmiddag is er een creatief groep. Mensen komen samen om hun eigen creatieve hobby met elkaar te doen om de onderlinge verbondenheid te mogen ervaren.

NOW worship night
Elke laatste zondagavond van de maand is er een praisedienst.

Alpha cursus
We streven ernaar elk jaar de Alpha cursus te houden om mensen bekend te maken met het evangelie.

Nieuwsbrief ontvangen?

Wilt u op de hoogte, dan kunt u zich inschrijven voor onze nieuwsbrief!